به سایت موسسه خیریه امام علی(ع)خوش آمدید

دهدشت،بلوار شهید بازگیرساختمان خیریه ی امام علی
ایران ، کهگیلویه

گالری عکس - موسسه ی خیریه ی امام علی

بخشی از عکس های موجود از فعالیت سال79خیریه.