به سایت موسسه خیریه امام علی(ع)خوش آمدید

دهدشت،بلوار شهید بازگیرساختمان خیریه ی امام علی
ایران ، کهگیلویه

همکاری - موسسه ی خیریه ی امام علی

جهت پرداخت کمک مالی و دیگر همکاری ها می توانید فرم روبه رو را پر کنید و یا اینکه از طریق شماره ی کارت زیر جهت همکاری اقدام نمایید

شماره حساب:0109058116006

شماره کارت:6037997599173573

درخواست همکاری

  • Please enter a number from 11 to 11.