به سایت موسسه خیریه امام علی(ع)خوش آمدید

دهدشت،بلوار شهید بازگیرساختمان خیریه ی امام علی
ایران ، کهگیلویه

درخواست کمک - موسسه ی خیریه ی امام علی

جهت درخواست کمک از خیریه فرم روبه رو را تکمیل فرمایید در غیر این صورت با موسسه تماس بگیرید.

 

تلفن:

        07432262525

 

تلفن همراه:

        09171453284

        09901453284

درخواست کمک